پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)

پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو  (RSMS)
رشته تحصیلی : پرسشنامه

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 42

حجم فایل (به کیلوبایت) : 65

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو  (RSMS)

به همراه راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه 

نیاز مبرم به یك مقیاس عملی برای ارزیابی پی آمدهای بلوغ جمعیت مدرسه رو، به بهترین صورت از طریق توجه به تعداد كم این ابزار ضروری اندازه گیری، قابل تخمین است.

این مقیاس بلوغ اجتماعی برای رسیدن به دو هدف عملی طراحی شده است اول رسیدن به یك زمینه نظری بودكه چشم انداز تامین یك مفهوم عملیاتی بلوغ اجتماعی با توجه به جنبه های اجتماعی وفردی را دارد.

هدف دوم وعملی تر، ساختن یك مقیاس دقیق وقابل اتكای بلوغ اجتماعی بوده است كه قابل كاربرد برای یك كودك عادی دبستانی باشد. مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند واقتباس ناگپور ازآن توسط مالین از كوشش های اولیه دراین زمینه اند. كه برای هدف خاص كاربرد در درمانگا ههای روانپزشكی وبرای مقاصد درمانگاهی طراحی گردیده اند. بنابراین دلیل دوم بیشتر ناشی از نیاز خاص تشخیص این پدیده بلوغ اجتماعی بصورت یك پی آمد طبیعی وكاملا ضروری رشد وتكامل كودك است تا یك نشانه مرضی.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :             90
تعداد مولفه :             3 مقیاس ( و 9 زیر مقیاس )
روایی و پایایی :           دارد
نحوه نمره گذاری :       دارد
منبع :                         دارد  
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :    42    صفحه