مقاله نقش منظر شهری در کسب هویت

مقاله نقش منظر شهری در کسب هویت
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 20

حجم فایل (به کیلوبایت) : 16

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

منظر شهری و هویت

مقدمه
کلید واژه‌ها:
پارادایم جهانی شدن
هویت
هویت شهری
هویت شهر به عنوان هدف منظر شهری
مکانیابی فضاهای جمعی:
بررسی نمونه موردی
منابع و مآخذ
-----------
مقاله حاضر به بررسی نقش منظر شهری در کسب هویت می پردازد و مفهوم هویت را در متن، زمینه و حس تعلق گسترش داده و بررسی می‌کند که اهداف منظر فقط بایستی در متن هویت باشد یا می تواند محتوای هویت را هم شامل شود در انتها برای موضوع فوق خیابان شهید بهشتی تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شده و به کیفیت‌های منظرین آن و پتانسیل‌های آن برای تبدیل شدن به یک فضای جمعی بررسی خواهد شد.