مقاله مدل ترافیک خود متشابه

مقاله مدل ترافیک خود متشابه
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 50

حجم فایل (به کیلوبایت) : 358

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6500 تومان

خرید و دانلود

مدل ترافیک خود متشابه

فصل1

اندازه گیری ترافیک

در این بخش، خلاصه ای از روشهای مونیتوریگ بکار گرفته شده در جمع آوری داده برای آنالیز های قسمت های بعدی ارائه میکنیم و محیط شبکه ای در مرکز تحقیقات و مهندسی موریس (MRE) در Bellcore را که اطلاعات بدست آمده از آنجا جمع آوری شده است، را مختصراً شرح میدهیم.
=====
فصل2
تعاریف ریاضی
در این بخش ما مفاهیم وابستگی طولانی-برد  و خودشباهتی  را فرموله میکنیم و نشان میدهیم این دو مفهوم چگونه به هم مربوط میشوند. همچنین تعریفی از توزیع های با دنباله سنگین ارائه خواهیم داد و روی دو نوع خاص آن یعنی پرِتو  و توزیعهای a-پایدار  بحث خواهیم کرد.
=====
فصل3

خواص فرآیندهای خودمتشابه

در این بخش خواصی از فرآیند های خودمتشابه را بررسی میکنیم که نقش مهمی در مدل سازی ترافیک شبکه در قسمتهای بعد دارد.
=====
فصل4

تحلیل آماری ترافیک

در این بخش، روشهای آماری تحلیل خاصیت خودشباهتی در ترافیک اندازه گیری شده از شبکه را بیان خواهیم کرد.برای این منظور روشهای آماری و ترسیمی وکاربرد آنها در تحلیل دسته های داده را ارائه میکنیم.
=====
فصل5

مدلهای تولید ترافیک خودمتشابه

در این بخش ما یک روش کارا برای تولید سری های گسسته سیگنال ترافیک ارائه میکنیم.

ضمیمه : کدهای شبیه سازی