مقاله کانی سازی طلا در لیستونیتهای ایران مرکزی

مقاله کانی سازی طلا در لیستونیتهای ایران مرکزی
رشته تحصیلی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 20

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1459

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

کانی سازی طلا در لیستونیتهای ایران مرکزی

چکیده
واژه های کلیدی
نقشه 1- موقعیت افیولیت های ایران مرکزی
مقدمه
روش کار
نمودار 1 - پراش‌سنجی نمونه‌ای از رخداد انواع سیلیس رگه‌ای در لیستونیتهای دهشیر
1- لیستونیتهای منطقه دهشیر
لیستونیتهای اردان- دیزان-هوشنگ آباد
2ـ لیستونیتهای سورک
جدول1- مقدار عناصر با ارزش موجود در 4 نمونه از لیستونیتهای منطقه اردان - دهشیر
جدول2- ترکیب کانی شناسی 4 نمونه از سنگهای لیستونیتی منطقه سورک
3-1: لیستونیتهای نائین
تصویر1-SEM  پردازش شده از کرومیت(B)  و طلا (A) لکه های سفید کرومیت دگرسان شده (فریت کرومیت شده است)
جدول3- ترکیب شیمیایی 3 نمونه سنگ
جدول 4- تجزیه شیمیائی 5 نمونه بیربیریت –لیستونیت نائین
4-1: لیستونیتهای جندق
2ـ لیستونیت زایی در منطقه عمومی انارک
جدول5- نتایج آنالیز سنگهای طلا دار لیستونیتی انارک (تکنواکسپورت،1981)
نتیجه گیری
منابع