مقاله نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ

مقاله نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 19

حجم فایل (به کیلوبایت) : 30

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2500 تومان

خرید و دانلود

نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ

مقدمه
مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز دانش است . بی شک عصر حاضر ؛ عصر سازمانهاست و متولیان این سازمان ها , انسانها هستند ؛ انسانهایی که خودبه واسطه دراختیار داشتن عظیم ترین منبع یعنی تفکر می توانند موجبات تعالی ، حرکت و رشد سازمان ها را پدید آورند . در فضای پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز ، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمانهای می شود نیروی انسانی با کیفیت ، خلاق و پویاست .
از این رو در عصر حاضر ، منابع انسانی عمده ترین دارایی نا مشهود قلمداد می شوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهره وری کلیه فرآیندهای سازمانی دانست .
...

عامل ناسازگاری فرهنگی در پیوند شرکتها

درحالیکه درکشورهای اقتصاد بازار بزرگترین چالش فراروی ادغامها ناجوربودن وفقدان وحدت  درفرهنگ و اخلاق سازمانی و رفتاری بین بنگاه های ادغام شده است و چندین تحقیق دراین باب انجام شده وکتب مختلفی به چاپ رسیده است ، عدم سنخیت بین فرهنگ و اخلاق و رفتار و اعتقادات اجتماعی و بازرگانی سهامداران و مدیران ایرانی و بزرگترین چالش ، مانع ورادع فراروی ادغام بوده است .
...