مقاله فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز

مقاله فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 18

حجم فایل (به کیلوبایت) : 80

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز

خلاصه :

عامل اشک آور(LF ،Z,E پروپانتیال اکسید گوگرد) یک محصول مستقیم هیدرولیز یک پروپنیل سیستئین سولفوکسید 1- prencsoست ودرزمانی که در غلظتهای بالا وجود دارند بر طعم پیاز اثر می گذارد. جهت ارزیابی کردن عامل اشک آور به عنوان یک فاکتور موثر در کیفیت طعم پیاز، دو کولتیوار که یکی در گلخانه پرورش یافته و دیگری پیازهایی بودند که برای مدت 4ماه در دمای مثبت 3 و منفی 1درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 70 درصد ذخیره شدند، ارزیابی شدند. پیازها در فاصله های ذخیره سازی ماهانه برای توسعه عامل اشک آور در پیازهای خیس شده به دنبال یک زمان نهفتگی دو دقیقه ای ارزیابی شدند.
...

زمان نهفتگی بهینه برای عامل اشک آور

اطلاعات تحلیل شده به وسیله GLM نشان داد که سطح عامل اشک آور آشکار سازی شده و 1-prencso هیدرولیز شده بین کولتیوارها (p=0.001) ودر میان زمانهای نهفتگی(p=0.001) وبرای واکنش متقابل بین کولتیوارها (p=0.002) و زمانهای نهفتگی متفاوت هستند. برای اکثر پیازهای dehydrator ، 1-prencso به طور اصولی در عرض 5 ثانیه خیس شدگی بافت هیدرولیزشد ، اگرچه پیازهای 2 تا 4 به طور مهمی در زمانهای طولانی تر نهفتگی هیدرولیز شدند. میکرومولهای حداکثر عامل اشک آور مساوی نبودند و اغلب پایین تر از مقادر 1- prencso هیدرولیز شده بودند. عامل اشک آور اندازه گیری شده نیز به طور خطی با افزایش زمان نهفتگی برای 9 پیاز از 10 پیاز حاصل از dehydrator کاهش پیدا کرد.
...