تحقیق انواع شیر و فرآورده های شیری

تحقیق انواع شیر و فرآورده های شیری
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 44

حجم فایل (به کیلوبایت) : 996

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

شیر و فرآورده های شیری

شیر غذایی است که ظاهراً جانشین کافی برای آن وجود ندارد. همه پستانداران بعد از تولد شیر تولید می کنند و انسانها از شیر بسیاری از حیوانات بعنوان غذایشان استفاده می کنند.
گاو مهمترین همه این حیوانات بعنوان تهیه کننده غذاست . شیر بوفالو و بز نیز استفاده می شوند.
ترکیب
شیر یک ترکیب پیچیده از لیپیدها ،کربوهیدراتها ، پروتئین ها و بسیاری از ترکیبات آلی دیگر و املاح آلی حل شده و پراکنده شده در آب می باشد. متغیرترین جزء شیر ، چربی حاصل از پروتئین است.
ترکیب شیر با گونه ، نوع ، رژیم دوره شیر دهی و فاصله بین شیر دوشی تغییر می کند . تغییر و نوع مجزا نیز وجود دارد.
...
شیر استاندارد شده
در شیر استاندارد ،حجم چربی د ر5/4 درصد و S.N.F در 5/8 درصد حفظ می شود.آن از ترکیب شیر بوفالو و شیر بی چربی تهیه می شود.
شیر تقویت شده
شیر تقویت شده بواسطه ترکیب مجدداً تشکیل یافته پودر شیربی چربی با شیر بوفالو حاوی 0/7 درصد چرب تهیه می شود. حجم چربی بیشتر تقویت
شده نباید کمتر از 3 درصد و S.N.F ،5/8 درصد باشد.
...